Metoder

Jeg møder dig som klient i dine tanker og følelser, og jeg følger dig i det tempo, som du er klar til, da det er individuelt, hvornår man er klar til at tage sit næste skridt i sin personlige udvikling. Hos mig er der ingen tanker og følelser, der er forkerte, jeg dømmer ingen. Hos mig kan du tale åbent om alt, da jeg har 100 % tavshedpligt.

Da vi mennesker er individuelle, arbejder jeg ud fra de metoder, jeg finder relevante for dig i de givne situationer, og de problematikker du kommer med. Derfor tilpasser og skræddersyr jeg en session eller et forløb, jeg finder passende. Nogle klienter har kun brug for få sessioner og andre for et længerevarende forløb. Jeg har stort fokus på samtaleterapi.

Jeg arbejder bl.a. ud fra følgende metoder:

Coaching

Coaching handler om at opdage og udnytte et menneskes fulde potentiale. Mange stiller sig tilfreds med mindre i deres liv og indser aldrig, at de har muligheden for at opnå deres drømme og blive en bedre udgave af sig selv. Jeg hjælper dig med motivation og målsætning og med at finde ud af, hvad der forhindrer dig i at opnå de mål og drømme, der ligger under overfladen. Derudover hjælper jeg dig med at slippe gamle mønstre, og indse at du har muligheden for at opleve glæden og spændingen ved at udtrykke, hvem du i virkeligheden er og derved udnytte dit fulde potentiale.

Kognitiv Terapi

Ved kognitiv terapi går jeg ind og arbejder med dine tanker, følelser, adfærd og de kropslige fornemmelser. De fire elementer er dem, der styrer vores personlighed, måden vi reagerer og agerer på som mennesker. Jeg undersøger dine tanker, og jeg ser på, hvilke negative konsekvenser de har på følelserne, adfærden og kroppen. Jeg hjælper dig med at ændre de negative tanker og finder alternative tanker, så du får en mere ønskeværdig adfærd og tankegang. Jeg arbejder ud fra konkrete situationer, så du får et billede af, at der mange gange er en sammenhæng og et mønster i din væren i mange relationer og situationer.

Kognitiv terapi kan bruges på alle mennesker og har en dokumenteret positiv og virkningsfuld effekt på bl.a. angst, stress og depression. Men også i forhold til parforholdsproblemer og personlighedsforstyrrelser.

Vi alle har en historie og en bagage med os i livet. Mange forstår ikke, hvorfor de selv eller deres partner tænker, agerer og reagerer som de gør. Med den kognitive terapi får du en forståelse for dig selv og din partner, da I her åbner op for jeres historie og finder svarene på, hvad der ligger til grund for tankerne, følelserne, adfærden og de kropslige fornemmelser.

Jeg går ind og arbejder med de automatiske tanker, overbevisninger og overlevelsesstrategier og finder ud af, hvad det er, der ligger til grund for din sorg, vrede, smerte, frustration osv.

The Work

The Work er en metode og et terapeutisk værktøj, der bruges til at undersøge dine stressede tanker i forhold til et konkret problem, hvor du bliver i stand til at ændre negative tankemønstre og overbevisninger. Ved at arbejde ud fra denne metode opdager du at få vedvarende fred i sindet. Du ændrer din tankegang og kan udelukke projektioner, reaktioner og mønstre, der indebærer stress, ubehag og psykiske lidelser.

Narrativ Terapi

Narrativ betyder historie eller fortælling.

Narrativ terapi bygger på den antagelse, at vores fortællinger om os selv skaber vores liv gennem den forståelsesramme, vi udlægger. I terapifortællingerne søges de negative og ofte dominerende konklusioner om egen identitet suppleret med alternativer. Denne terapeutiske tilgang har et vist slægtskab med kognitiv terapis fokus på ændring af negativ automatisk tænkning. Med den narrative terapi tager jeg udgangspunkt i den tænkning, der er knyttet til din fortælling, som du har om dit liv. En af de grundlæggende idéer bag den narrative terapi er, at det er problemet, der er problemet og ikke dig som person. I samtalerne arbejdes der med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde.

PREP

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program – Der på dansk kan oversættes til “Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”.
PREP er et pædagogisk undervisningsprogram, jeg bruger, når jeg arbejder med par. Jeg giver jer redskaber til at skabe god og tryg kommunikation, og jeg lærer jer om konstruktiv konfliktløsning. Målet er, at I ved at lære principperne bag PREP, vil få de rette redskaber til at skabe det gode fællesskab i parforholdet, hvor I oplever tryghed og åbner dørene til det inderste. I lærer vigtigheden i at tage ansvar for egne handlinger, og hvorledes I giver trygheden næring i et langsigtet perspektiv.

Når jeg arbejder med mine klienter ud fra PREP,  lærer jeg jer en ”Tale-lytte”-teknik, hvor I rent ud sagt lære at tale sammen og lytte til hinanden, så der kan opstå en konstruktiv dialog og en god kommunikation. Jeg lærer jer at blive bevidste om de hyppigste fire faresignaler, der medfører dårlig kommunikation.